Częstotliwość  określa liczbę cykli określonych zjawisk  występujących w jednostce czasu n.p. określa liczbę zmian kierunku przepływu prądu na sekundę, która wyraża się w jednostce Hertz (n.p. 1 Hz = 1 drganie lub 1 cykl na sekundę).
Dzięki współczesnej fizyce wiemy że każda substancja i wszystko co żyje posiada  odrębny rodzaj wibracji (częstotliwości). Odkrycie tych zjawisk dało możliwość budowy urządzeń technicznych wykorzystywanych w medycynie szkolnej jak również w medycynie komplementarnej czy medycynie alternatywnej. 

Informacje może leczyć

Wykorzystanie drgań prądu elektrycznego jako metody leczenia zostały opracowane i są wykorzystane medycyny konwencjonalnej.
Metody te są często znane jako bio-fizyczna medycyna informacyjna lub wprost medycyna informacyjna.
Obydwie nazwy to ta sama metoda polegająca na przsłaniu do komórek organizmu informacji w postaci specjalnych impulsów elektrycznych o określonej częstotliwości. Informacje te muszą być takie, aby były rozoznawalne przez organizm i mogły wpływać na jego prawidłowe działania.
Przesyłane impulsy ( informacje)  mogą doprowadzić do stanu że organizm sam będzie w stanie kontrolować i zarządzać procesami bio-fizycznymi w organizmie a przez to rozpocząć proces to leczenia.

Terapia prądem
przemiennym
Energethiker
Zbigniew Majchrowski