Wahadła
Różdżki
Urządzenia do pomiarów promieniowania


Zawroty i drżenie głowy, budzenie się z objawami zachwiania równowagi, wzmożona pobudliwość, zaburzeni9a psychiczne, omdlenia, stany cyklofreniczne


Objawy wyczerpnia psychicznego, bóle i zawroty głowy, zaburzenie wzroklu i słuchu, schorzenia tarczycy, zaburzenia psychiczne. zawały serca


Ogólne rozprężenie procesów metabolicznych, nowotwory płuc, oskrzeli i gardła, schorzenia nerek i wątroby, nowotwory żołądka i pęcherza moczowego, zawały serca


Schorzenia jednego rodzaju, bez ogólnego zakłóceniaprocesów metabolicznych , nmowotwory płuc, żołądka, schorzenia wątroby

Schorzenia narządów ruchu: kończyn dolnych,kolan i stóp, bóle stawów z obrzękami, zmiany patologiczne stawów, niedowład i porażenie kończyn


Brak występowania typowych objawów i chorób !

Co to jest radiestezja ?
Zapewne wielu z państwa zna choćby ze słyszenia fenomen różdżki. Z własnej praktyki wiem,  że nawet Ci którzy wzywają radiestetę by wskazał im najlepsze miejsce pod budową domu, sprawdził  miejsce snu lub wskazał miejsce na budowę studni, uważają go za przedstawiciela sztuki zbliżonej do "czarnej magii".
W takim rozumowaniu kryje się brak znajomości tego zagadnienia. Dlatego celowe wydaje się zapoznać i wyjaśnić aby choć częściowo uchylić rąbek tajemnicy z całej sprawy.
Otóż różdżkarze, a szerzej radiesteci  (nazwa radiestezja powstała z połączenia greckich słów Radia - promień i aestenasthai - odczuwanie promieniowania) są to ludzie posiadający szósty zmysł czyli charakteryzujący się zdolnością reagowania na promieniowanie wysyłane przez substancje materialne,  jak również przez istoty żywe, kształty i kolory.  Zatem można powiedzieć że radiestezja jest dziedziną zajmującą się odczuwaniem przez organizm człowieka "promieniowań" charakterystycznych dla poszczególnych materii i organizmów żywych oraz ich interpretacją.
Miarą "promieniowania"  jest reakcja organizmu radiestety a przez to wychylenie    się różdżki lub obroty wahadła.
Natomiast sama różdżka lub wahadło bez udziału człowieka nie rea­gują na promieniowanie. Wysyłane sygnały (promieniowania) są formą energii emitowaną w postaci fal lub jako strumień cząstek (fotonów) jednak charakter ich nie jest jeszcze całkowicie poznany. Teorią promieniowania zajmowali się także L.V. de Broglie'a oraz Einstein z ich opracowań wynika,  że każdy materiał i materia mają  indywidualne, ściśle określone, charakteryzujące fale promieniowania.
Teorie radiestezyjne mówią coś podobnego, rozszerzając nawet teorię promieniowania materii na istoty czyli materię ożywioną.

Każda forma materii ożywionej - człowiek,  zwierzęta,  związki biologicznie czynne mają także ściśle określone    indywidualne promieniowanie. Umiejętność dostrojenia się radiestety do tej indywidualnej fali promieniowania materii ożywionej i nieożywionej decyduje o powodze­niu badań radiestezyjnych.  Intensywność otaczającego nas promie­niowania jest tak słaba, że nie jest wykrywalne przez najczulsze elektroniczne urządzenia pomiarowe.  Promieniowanie to jednak wyczuwają żywe organizmy (ludzie,  zwierzęta, rośliny).

Czym zajmuje się radiestezja?

Radiestezja czyli rożdżkarstwo i wahadlarstwo było wykorzystywane przez ludzi od najdawniejszych czasów,  początkowo do poszukiwania źródeł wody, minerałów ukrytych w ziemi czy też w tropieniu zwierzyny łownej oraz lokalizacji najlepszych miejsc do zakładania obozowisk i osiedli. Dziś jest to wiele samodzielnych dyscyplin, których wspólną cechą jest stosowanie podobnego "sprzętu pomiarowego" (różdżka, wahadło)  i podobnych metod prowadzenia eksperymentu.

W radiestezji można dziś wyodrębnić następujące dyscypliny:

Geotronika:  zajmuje się badaniem i poszukiwaniem wody,  złóż mineralnych, określeniem stref geopatycznych oraz ich szkodliwości, ekspertyz    działek pod budowę domów mieszkalnych oraz budynków gospodarczych jak również miejsc snu, pracy, wypoczynku.

Ochrona środowiska: to usuwanie zakłóceń powstałych na strefach promieniowania geopatycznego za pomocą odpromienników. Poszukiwaniem,  budową i konstrucją nowych generacji odpromienników. Pomiarem promieniowań powstałych w wyniku rozwoju cywilizacji  jak: pól elektrycznych i elektromagnetycznych oraz radioaktywności znajdujących się w najbliższym otoczeniu człowieka.

Biotronika: wywodząca się ze starej Chińskiej sztuki "Feng Shui" określawpływ różnych czynników środowiska oraz pożywienia, leków, odzieży i materiałów budowlanych na organizm człowieka. Do Biotroniki zalicza się także architektoniczne planowanie przestrzeni czyli harmonizowanie człowieka z otaczającym go środowiskiem

Fitotronika:  to dziedzina związana z roślinami, oraz ich wpływem na człowieka,  zwierzęta i inne rośliny,  oraz wpływem człowieka zwierząt i innych roślin na rośliny.

Teleradiestezja: obejmuje poszukiwania na odległość w czasie i przestrzeni. Jest to działanie na odległość za pomocą map, planów, szkiców i zdięć przy użyciu tak zwanego "świadka". Teleradiestezję wykorzystuje się między innymi do poszukiwania rzeczy lub osób zaginionych oraz do lokalizacji na dużych przestrzeniach obiektów archeologicznych lub złóż mineralnych.

Radiestezja para medyczna: zajmuje się diagnostyką medyczną i weterynaryjną oraz doborem odpowiednich leków i określa sposób ich użycia (pod nadzorem i przy współpracy z lekarzem !!).
Natomiast radiestezja klasyczna niema nic wspólnego (o czym jest przekonana większość ludzi)z czarami, spirytyzmem, wróżeniem lub przepowiadaniem przyszłości itp.  Są to zupełnie inne dziedziny posługujące się często jedynie takimi samymi lub bardzo podobnymi instrumentami czy przyrządami jakimi posługują się radiesteci.

Promieniowanie organizmów żywych.

Na powierzchni naszej Ziemi spotykają się różne promieniowania, jedne wysyłane są przez  jądro Ziemskie drugie przychodzą z kos­mosu.  Jedne jak i drugie mają    wpływ na funkcjonowanie organizmów żywych niektóre są wręcz niezbędne do podtrzymania życia na Naszej planecie inne natomiast są szkodliwe.
Promieniowania szkodliwe to przede wszystkim kombinowane drgania pól elektrycznych i elektromagnetycznych. Normalnie człowiek rejestróje promieniowania świetlne, cieplne i dźwiękowe natomiast nie wyczuwa promieniowań magnetycznych i elektromagnetycznych. Promieniowania    takie czują rośliny i zwierzęta oraz niektórzy ludzie miedzy innymi radiesteci. Wspomniane pola elektryczne i elektromagnetyczne o drganiach poniżej pewnych długości fal jonizują atomy i cząstki w komórkach organizmu doprowadzając do chaosu w przemianie biochemicznej. Natomiast drgania o dużych długościach fal zdolne są poruszać cząstki w komórkach organizmu. Cząstki poruszając się wytwarzają dodatkowe ciepło co powoduje niszczenie naturalnego biopola  (naturalne promieniowania wytwarzane przez każdy żywy organizm podtrzymujące wiele funkcji życiowych) oraz mogą doprowadzić do degeneracji zdrowych komórek a przez to uaktywnienie się komórek raka. Jedne jak i drugie drgania powodują dezorga­nizacje w całym organizmie co może powodować nie prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych organów a także    nie prawidłowe działanie układu nerwowego i immunologicznego. Dotychczas najbardziej znane naturalna szkodliwe promieniowania pochodzą od podziemnych żył wodnych, uskoków tektonicznych i siatek geobiologicznych. Przenikają one mury,  sklepienia i    dlatego są zarówno w piwnica jak i na ostatnim piętrze wysokiego budynku,  sięgając aż do stratosfery. Wynika z tego że mieszkania na wysokich piętrach są tak samo narażone jak mieszkania na niższych piętrach.
Innym promieniowaniem występującym   coraz częściej oraz mający wpływ na organizmy żywe to promieniowanie pochodzące od urządzeń elektrycznych powszechnego użytku jak:  komputery, telefony komórkowe, mikrowele itp. urządzenia elektryczne. Promieniowanie pochodzące od w/w urządzeń nosi nazwę "Elektro smog"

Nie sposób pominąć problemu jakim jest występowanie szczątkowego promieniowania radioaktywnego w najbliższym otoczeniu człowieka. Śladowe promieniowanie radioaktywne spotykamy, w niektórych gąbkach używanych do produkcji materaców, w flizach,  jak też w dywanach wykonanych ze sztucznego materiału.
Najsilniej działają strefy promieniowania naturalnego i sztucznego na ludzi pozostających przez długi okres czasu w jednej pozycji leżącej lub siedzącej a więc podczas snu lub   pracujących, piszących czytających w pozycji siedzącej czy też chorując i leżąc w łóżku. Liczne obserwacje i badania wykazały,  że promieniowania żył    wodnych wyzwalają lub intensyfikują takie choroby jak:  rak,  astma,  reumatyzm choroby nerek i pęcherza,  choroby umysłowe,  epilepsje itp. Promieniowania pochodzące od urządzeń elektrycznych mogą wywołać: choroby serca oraz ciśnienia tętniczego, migreny,  alergie  wzrost aktywności komórek nowotworowych itp. Radioaktywność może wywołać chorobę szpiku kostnego doprowadzając do anemii lub białaczki.  Nie wszyscy ludzie są jednakowo narażeni na skutki promieniowania, Ci którzy posiadają organizm bardzo odporny zauważają o wiele później. U osób mniej odpornych choroba wywiązuje się łatwiej i szybciej.  U jednych wystarcza 5 lat
u innych ujawnia się po 10 latach,  a czasami jeszcze później. Biorąc pod uwagę że śpiąc lub pracując w miejscach zapromieniowanych przez 6 do 8 godzin dziennie daje to w ciągu roku czas około 3 do 4 miesięcy promieniowania działającego   w sposób ciągły na organizm.  Najczęściej w pierwszej fazie przebywania w strefie zapromieniowanej można obserwować:

-  ociężałość i osłabienie podczas wstawania z łóżka,
-  niespokojne sny lub bezsenność,
-  częste bole głowy,
-  legliwości reumatyczne i układu trawienia,
-  nieżyt gardła i górnych dróg oddechowych,
-  choroby serca i kręgosłupa.

Wszystkie choroby mogą mieć lżejszy lub trwalszy przebieg w zależności od intensywności promieniowania i czasu, w którym jesteśmy poddani temu działaniu.  Często się zdarza że chory wyleczony w szpitalu lub sanatorium, po powrocie do domu do poprzednich warunków
( zapromieniowane mieszkanie lub lóżko na żyle wodnej) na nowo zaczyny chorować. Można powiedzieć że przyczyną wielu chorób i dolegliwości jest za sprawa niewidzialnego, powoli i podstępnie  działającego promieniowania.

Promieniowania geopatyczne,  elektryczne wywierają niekorzystny wpyływ także na zwierzęta i rośliny.  Pierwszym sygnałem u zwierząt to brak apetytu i zmniejszona żywotność.  Przebywając dłuższy czas można obserwować podobne dolegliwości i choroby jak u ludzi. Zwierzęta starają się instynktownie omijać nie przyjazne miejsca. Udowodniono że krowy trzymane w oborze w strefie zapromieniowanej mają mniejszą wydajność mleka i częściej chorują.  Świnie natomiast pomimo najlepszego pokarmu przybierały na wadze bardzo powoli. Bardzo wrażliwe na promieniowanie są konie,   już po kilku dniach prze­bywania w miejscach zapromieniowanych stają się nerwowe. Nie chcą jeść i pocą się.  Psy również nie chcą spać w miejscach promieniowania. Natomiast koty śpią i leżą przeważnie tylko w tych miejscach które dla ludzi sę szkodliwe,ponieważ maja odwróconą polaryzacje ciała i promieniowanieim nie szkodzi a wręcz czują się bardz dobrze.  Jeżeli na żyłach wodnych ustawimy ule pszczele to się okaże że zbiory  miodu mogą być do 30% wyższe. Również rośliny reagują na promieniowania, jedne usychają lub wydają mniej owoców inne rosną bardzo dobrze a zbiory owoców są wyższe niż przeciętnie.

Zapobieganie wpływom promieniowania.

O ile Ty lub ktoś z Twojego otoczenia cierpi    na wymienione choroby, względnie odczuwa dolegliwości, a pomoc lekarzy jest mało skuteczna lub krótkotrwała - wówczas możecie być pewni,  że przyczyną tkwi w środowisku, w którym przez większość część dnia przebywacie. W tym przypadku pomocą może służyć zawodowy radiesteta,  który wykorzystując swe doświadczenie oraz fachową wiedze nie tylko zlokalizuje źródło złego promieniowania, ale za pomocą odpowiednich odpromiennikow potrafi je neutralizować. Często sama likwidacja promieniowania wpływa na poprawę zdrowia i lepszego samopoczucia. Hołdując starej zasadzie,  że "lepiej zapobiegać niż leczyć" sprawdza­jąc miejsca stałego przebywania,  a w razie potrzeby zabezpieczając je przed szkodliwym promieniowaniem zlikwidować można podstawową przy­czynę chorób i złego samopoczucia,  uwalniając się od wielu problemów zmartwień i kosztów związanych z likwidacją skutków stałego działania promieniowania na organizm. Osobiście do zabezpieczenia(jeśli wymaga tego sytuacja) przed szkodliwym promieniowaniem stosuję importowane odpromienniki  (neutralizatory) bioaktywne.  Posiadają atest w wielu krajach a ich    skład jak i zasada działania są objęte zastrzeżeniem patentowym. Wielkość ich jest nieduża (kostka cukru).
Raz zainstalowany,  działa przez kilkanaście lat,  nie wymaga zasilania prądem ani obsługi i konserwacji.  Są całkowicie bezpieczne dla ludzi i zwierząt.  Nie znajdują się jednak w wolnej sprzedaży - nabywać i instalować je mogą tylko zawodowi radiesteci. Generalnie mogę powiedzeć że ogromna większość ludzi odczuwa dużą poprawę zdrowia po neutralizacji promieniowania lub po zmianie  miejsca snu,  odpoczynku lub pracy z miejsc zapromieniowanych na miejsca wolne od promieniowania. Nie można ująć tego w jeden schemat który odpowiadał by wszystkim, poprawa samopoczucia następuje w szerokim przedziale czasowym;  u jednych prawie natych­miast,  u drugich po upływie kilku tygodni lub nawet miesięcy. U niektórych osób spotykam się wiec z pewnym zniecierpliwieniem. Często bywa,  że choroba jest zadawniona,  pacjent    leczy się bardzo długo i to u wielu lekarzy, a gdy po zmianie miejsca snu lub pracy lub też zneutralizowaniu promieniowania nie ma natychmiastowej poprawy,  czuje się zawiedziony że cud nie nastąpił.
Przebywanie w miejscach wolnych od promieniowali, powrót do zdrowia po wszelkiego rodzaju operacjach,  chorobach, kontuzjach itp. następuje szybciej,  a ryzyko zachorowań się zmniejsza.

P.s.  W krajach Zjednoczonej Europy radiestezja uznana jest jako zawód ( wymagane są odpowiednie kwalifikacje i zdanie egzaminów miedzy innymi z etyki jaka wiąże się z wykonywaniem tego "zawodu") Każdy    zawodowo zajmujący się radiestezja zobowiązany jest do złoże­nia przysięgi i przestrzegania zasad i etyki zawodowej. Kończąc mam nadzieję że udało mnie się chociaż trochę przybliżyć pojęcie radiestezji i obalić mity z nią związane.

[Strona_startowa] [początek strony] [Energoterapia] [Różdżkarstwo] [Kontakt]
Energethiker
Zbigniew Majchrowski