Przebieg terapi antynikotynowej.
Przed terapią:

W dniu zabiegu wskazane iest powstrzymanie się od wszelkich używek jak:

•   Picie kawy.
•   Picie silnej herbaty (czarnej herbaty).
•   Należy postrzymać się od picia alkohoplu minimum 12 godzin przed zabiegiem
•   Zaleca się natomiast wypicie wody mineralnej nie gazowanaj lub   zwykłej wody
    (1,5 do 2 litrów)
Po terapii:

W celu przyśpieszenia oczyszczenia organizmu po terapii antynikotynowej zaleca się:

—   picie dużej ilości, (co najmniej 1,5 1) płynów nie gazowanych (najlepiej słabo
       mineralizowanej nie gazowanej wody mineralnej)

—   nie stosowania żadnych środków zawierających nikotynę (medykamenty, gumy
       do żucia, plastry)

—   częste kąpiele lub prysznice przez dwa kolejne dni po terapii

—   codziennie przez kilka dni przyjmować witaminę C w formie tabletek lub naturalnej
       (owoce i warzywa bogate w witaminę C, np. marchew, porzeczki, cytrusy, kiwi).

Jednoczesne stosowanie terapii Body Detox ® skraca znacząco czas odtruwania i oczyszczania organizmu z substancji szkodliwych. (toksyn, kwasów, nikotyna itp.)

ZAPALENIE PAPIEROSA PO TERAPII SPOWODUJE:

·    Nawrót głodu nikotynowego.
·    Nieprzyjemne doznania i krótkotrwałe zaburzenia: ból głowy, nudności lub wymioty,
      luźny stolec, podrażnienie gardła i krtani, przyspieszenie akcji serca i oddychania,
      osłabienie widzenia.

Terapię należy powtórzyć!
Przebieg terapii:

1. Ostatni papieros:  Na początku zostaniesz poproszony abyś wypalił swojego  
    ostatniego  papierosa.
   (papieros tej marki jakie ostatnio palisz) Popiół wraz z niedopałkiem wrzucasz
   do popielniczki. Stanowi to podstawę  terapii antynikotynowej.

2. Terapia:   Przebiega  terapii przebiega według poniżej załączonego schematu.
    Zabieg składa się  z terapii podstawowej, oraz terapii detoksykacyjnej i leczenia
    uzależnie
ń.

3. Blokada nikotyny u palacza:. Podczas zabiegu w organizmie palacza następuje neutralizacja (blokada) nikotyny.
. W wyniku tego zmniejsza się poczucie głodu nikotynowego, a przez to odchodzi chęć zapalenia papierosa.
Objawy mogące wystąpić po terapii:

·   "czegoś " brakuje (do tego, aby czuć się dobrze)
·   obniżenie nastroju
·   lęki i panika, (że długo nie wytrzyma się bez papierosa - uczucie wewnętrznego
     przymusu palenia)
·   drażliwość
·   niecierpliwość
·   wybuchowość
Schemat terapi antynikotynowej
Ważne!
Zachowania odruchowe będą z każdym dniem po terapii coraz słabsze i powinny ustąpić zupełnie po dwóch tygodniach.
Osoby, u których głód został zmniejszony, ale nie udało im się całkowicie zerwać z nałogiem, powinny zgłosić się na kolejną wizytę najdalej w ciągu miesiąca od pierwszego zabiegu.

Osoby, które poddały się terapii antynikotynowej i przebywają w towarzystwie osób palących sami nie odczuwają głodu nikotynowego ani chęci zapalenia papierosa.  Bierne palenie ( przebywanie wśród palących) jest w pełni bezpieczne i dopiero aktywnie wypalony papieros może spowodować nawrót głodu nikotynowego.
[Strona_startowa] [początak strony] [Warto_rzucić_palenie] [Rzucamy_palenie] [Kontakt]
Jak 
rzucalem palenie
Przez ponad 30 lat byłem namiętnym palaczem.
Paliłem około 30 sztuk dziennie.  Nawet nie przy-chodziło mi do głowy, żeby przestać.
MImo że palenie papiero-sów zawsze sprawiało mi dużo przyjemności, pew-nego dnia dorosłem (dojrzałem?) do myśli o rzuce-niu palenia. Po 25 latach palenia postanowiłem pod-jąć próbę. Pierwsza próba wyglądała tak, że wyrzuci-łem wszystkie papierosy i od rana nie paliłem. Wytrzymałem dwa dni. Wtedy papierosy  pachniały, jak najpiękniejszy zapach na świecie. Po jakimś cza-sie próbowałem inny spo-sób: codziennie zmniejsza-nie ilości wypalonych pa-pierosów.
Trwało to zazwyczaj 2 do 3 tygodni.  Redukowałem nawet do 3 sztuk dziennie.
Jednak gdy byłem już bliski celu,  wypadały swięta, imieniny lub inne imprezy w pracy lub rodzinie.  Z regóły  traciłem wtedy samokon-trolę i wypalałem kilka pa-pierosów za dużo. To była  najczęściej kolejna klęska    zako
ńczona szybkim  biegiem do sklepu po pa-pierosy.  Wtedy paliłem jeszcze wiecej.
Zmęczony zaprzestałem dalszych eksperymentów. Jednak po  jakimś czasie było znowu kilka prób z  "nikotynową gumą do żucia" oraz plastrami z serii "Nicoret" rezultatu taki sam jak poprzednio. Próby z hip-nozą i akupunkturą tak samo "porażka" i paliłem jeszcze więcej.
W ko
ńcu poddałem się i paliłem dalej.
Aż pewnego dnia spotka-łem kolegę (palacza) z któ-rym nie widziałem się kilka lat.  Pamiętałem że dawniej palił jak lokomotywa.
Poszliśmy więc razem usiąść i porozmawiać.
W czasie rozmowy  częstuję go papierosem a on mówi: byłem na zabiegu i już nie palię od paru miesięcy.
Zapytałem się jaki to za-bieg?  Wyjaśnił tylko że  był podłączony do "jakiegoś urządzenia"  a  w rękach trzymał dwie kulki czy rurki  przez około pół godziny i to wszystko.
Stwierdził, że od tej pory już nie pali. Przyznał też że na początku ciągło go do pa-pierosów, ale z każdym dniem chęć zapalenia była mniejsza.  A po kilkunastu dniach było już całkiem dobrze. (nie odczuwał chęci zapalenia).
Usłyszałem i nie uwierzy-łem.  Zapytałem:a gdzie taki zabieg można zrobić? Dał mi adres, więc za kilka dni  po wcześniejszym ustale-niu terminu poddałem się zabiegowi. Nie wierzyłem że rzucę palenie chociaż bardzo chciałem.
Po zabiegu moja reakcja  była całkiem podobna jak mówił wcześniej kolega.
Udało się! 
Już  jako były palacz posta-nowiłem służyć i pomagać swoim doświadczeniem  innym palaczom.  Zakupiłem więc potrzebne urządzenie, przeszedłem odpowiednie szkolenie (kursy, seminaria itp.).
Po otrzymaniu odpowied-nich
ceryfikatów i zezwoleń  itp. poszerzyłem swoją działalność o zabiegi na urzadzeniu do Biorezonan-su.  W ciągu kilku lat   wyko-nałem około 400 terapii ze skutecznością sięgającą powyżei 90% !
Uważam że terapia Biore-zonansowa jest  jedną z najskuteczniejszych metod (jaką znam) na pozbycie sie nałogu .
Pamiętać jadnak należy , że jeżeli ktoś był palaczem  - jest nim nadal tylko w uśpieniu !

                 Z.Majchrowski
Moje zdięcie podczas terapii antynikotynowej
Energethiker
Zbigniew Majchrowski