Koloidy
Pojęcia podstawowe

Koloidy są roztworami przejściowymi między roztworami rzeczywistymi i zawiesinami.  Pojęcie koloidu do chemii po raz pierwszy wprowadził Graham, dla określenia substancji o właściwościach zbliżonych do kleju.(z greckiego Kolla "kleju" i Eidos "postaci, wyglądu" oznacza cząstek lub kropelek).   W układach biologicznych fazą rozpraszającą jest woda lub mleko.  Koloid w zależności od stopnia uwodnienia może być w postaci żelu (mniej uwodniony) lub zolu (bardziej uwodniony). Cząsteczki fazy rozproszonej są wielkości od 1-100 nm.
Zawiesiny koloidalne są ważne w przemyśle spożywczym i kosmetycznym, ale również w badaniach podstawowych, a w szczególności w fizyce statystycznej.
Energethiker
Zbigniew Majchrowski