Badanie krwi przeprowadzono najnowszą, spektakularną metodą tzn. mikroskopii z ciemnym polem (dark-field microscopy).
Kropla krwi pacjenta jest bezpośrednio nanoszona na szkiełko podstawowe i przykryta szkiełkiem nakrywkowym. Tak przygotowany preparat jest natychmiast badany pod powiększeniem 1200x.
Krew narażona jest na ostry stres - brak tlenu, działanie ostrego światła, nacisk mechaniczny. Obraz, który ukazuje się w mikroskopie pozwala wyciągnąć bardzo ważne wnioski na temat środowiska całego organizmu.
Wiemy, że krwinki widoczne na zdjęciu jako białe „kółka” potrzebują do życia tlenu. Pod szkiełkiem jest go mało. Czas, w jakim komórki przestaną pełnić swoje funkcje życiowe jest różny i zależy od kondycji organizmu. Komórki - jak widać na zdjęciach sprzed zabiegu zamierają po kilku minutach, co przejawia się stratą ich kolistego kształtu i kurczeniem się.
Na zdjęciach krwi tej samej osoby poddanej zabiegowi Body Detox widzimy, że krew mimo kilkakrotnie dłuższego upływu czasu jest wciąż żywa. Krwinki są duże, nie zapadnięte. Są dużo wytrzymalsze. I co jeszcze zadziwiające: po zaledwie półgodzinnym zabiegu znikła duża część zanieczyszczeń.
Oczyszczanie krwi

Opisane powyżej działania aparatu zostały zaobserwowane i udokumentowane w trakcie badań wykonanych przez lekarzy w UE oraz w Polsce.
W trakcie serii zabiegów porównawczych wykonanych również w Polsce aparaturą Body Detox udowodniono, że organizmy pobierały z wody między innymi żelazo a wydzielały głównie   amoniak,  azotany, oraz  fosforany.   Badania  przeprowadzone  metodą  HMTS - ( heavy metal test system ) wykazały zmniejszenie ilości pierwiastków ciężkich ( ołów, rtęć i inne ) po serii zabiegów. badania mikrobiologiczne wykazały, że urządzenie wykazuje właściwości bakteriobójcze.


  Stwierdzono również bardzo skuteczne działanie terapii Body Detox®   w usuwaniu dolegliwości reumatycznych oraz likwidowaniu alergii.
Zabiegi stosuje się:
·Dorośli  5 - 10  zabiegów Body Detox®  po 30 miut
·Dzieci  3  - 5  zabiegów Body Detox®  15 do 20 minut zależnie od wieku i wagi

Przeciwwskazanie:  epilepsja , ciąża, rozrusznik serca.

Zabieg Body Detox® - elektroliza
Krew u 40 letniego pacjenta z wysokim ciśnieniem.
Typowy obraz zaburzeń detoksykacji organizmu. Komórki są nieregularne, sklejone i zapadnięte.
Zauważalne wyraźne zmiany. Obraz krwi prawidłowy.Krwinki są niezapadnięte, dotlenione, doenergetyzowane. Zanieczyszczenia zniknęły.
[Strona_startowa] [początak strony] [Vega_test] [Odtruwanie_organizmu] [Kontakt]
Energethiker
Zbigniew Majchrowski