przed                                                         po
  Ręka pacjenta przed i po zabiegu bienergetycznym

Czym jest Bioenergoterapia
Na obecnym etapie poznania naukowego, można powiedzieć,  że jest to sposób leczenia schorzeń i chorób przez oddziaływanie bioenergetyczne jednego organizmu na drugi.  Czyli oznacza przekazywanie energii życiowej od dawcy do biorcy.  Istota bioenergii nie jest jeszcze do końca poznana, wiadomo tylko że biopole wytwarza każdy żywy organizm i jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Częściowa utrata lub blokada przepływu bioenergii w organizmie objawia się dolegliwością lub chorobą w zależności od czasu trwania takiego stanu. Natomiast tam gdzie biopola nie ma, nie ma także życia,  jest tylko materia fizyczna. Najczęstszymi przyczynami utraty lub blokady przepływu biopola są czynniki zewnętrzne oraz starzenie się organizmu.
Do najczęstszych czynników niszczących bądź zakłócąjacych biopole należą: wpływ obcych pól magnetycznych i elektromagnetycznych których intensywność jest o wiele większa niż intensywność / organizmów żywych n.p. promieniowania ziemskie promieniowanie urządzeń elektrycznych,  nieprawidłowy sposób odżywiania, nerwowy tryb życia czyli ciągły stres itp.
Leczenie
bioenergetyczne    jest zjawiskiem bardzo starym,  siady jego można znaleźć we wszystkich księgach mądrości tego świata. Metoda ta stosowana była od bardzo dawna zarówno na wschodzie jak i na zachodzie. Na przestrzeni czasu powstały różne techniki przekazywania energii w zależności od regionu gdzie była stosowana wpływów kulturowych i religijnych.  Biomagnetyzm,  nakładanie rąk, Reiki,  czakroterapia,  uzdrawianie praniczne itd.  to nazwy tylko niektórych technik uzdrawiania które w istocie mają za zadanie wzmocnienie, harmonizowanie, regulację przepływu energii życiowej w organizmie celem poprawy stanu zdrowia i samopoczucia ludzi i zwierząt.  Najprostrzym i najczęściej  stosowanym zabiegiem bioenergetycznym z którym spotkał się każdy z nas to:  przytulenie płaczącego dziecka przez matkę w celu uspokojenia lub zniesienia bólu lub dmuchanie na bolące miejsce.  Są to    również        zabiegi "bioenergetyczne" wykonane instynktownie i nieświadomie. Matka przytulając dziecko przekazuje swoim biopolem w sposób podświadomy    i nie kontrolowany swoją energię znosząc często, przyczynę bólu.  Bioenergoterapeuta tym właśnie różni się od przeciętnej osoby że przekazuje energie w sposób świadomy a jego biopole jest kilkakrotnie większe. Przekazując energię swoim biopolem użycza pacjentowi swoją energię.  Ten energetyczny impuls zewnętrzny przenika do organizmu chorego i uruchamia procesy immunologiczne,  dzięki którym chory odzyskuje zdrowie.
Biopole bioenergoterapeuty dokonuje porządkowania w milionach a nawet miliardach komórek, ale jak to się dzieje tego nie wiemy. Najczęściej stosowane metody polegająca na tym,  że terapeuta własnymi rękoma dotyka miejsc zaatakowanych choroba lub jakąś inną dolegliwością.  Rzadziej stosowaną metoda w terapii zbiorowej polega na tym że terapeuta trzyma bezpośrednio ręce dwóch osób,  ci zaś z kolei trzymają pozostałe osoby. Tym sposobem tworzy się zamknięty ła
ńcuch rąk pacjentów uczestniczących w seansie grupowym. Bioenergia przeka­zywana przenika przez bieliznę i odzież,dlatego nie wymaga się nigdy obnażenie chorego.


Reakcje organizmu na zabieg bioenergoterapeutyczny.


Korzystając z zabiegów bioenergoterapeutycznych, organizm stosukowo szybko i bez powikłań wraca do stanu równowagi.  Zastrzyk bioenergii wzmacnia cały organizm na tyle aby on sam był w stanie zwalczyć choroby.  Zabiegi są bezbolesne i nieszkodliwe.
Walka organizmu z chorobą objawia się często nasileniem się dolegliwości bólowych w miejscu wystąpienia chronicznego stanu zapalnego. Wzrost gwałtownych objawów nie powoduje zagrożenia dla zdrowia. Chory podczas zabiegu może odczuwać miłe ciepło rozchodzące się po całym organizmie lub tylko w rejonach chorych organów, mrowienie w rekach lub nogach,  lekki zawrót głowy,  zwiększoną akcję serca, ożywienie,  uspokojenie nerwowe,  ciepło lub chłód w miejscu ułożenia dłoni przez energoterapeutę. Może również nic nie odczuwać - co nie znaczy,  że przekazywana energia nie jest wchłaniana.
Zdarza się,  że po jednym lub dwu zabiegach ludzie czuja się juz dobrze rezygnują z dalszej kuracji,  lub też w sytuacji gdy nastąpi chwilowe pogorszenie, również rezygnują,  sądząc że bioenergoterapeuta im szkodzi. W jednym jak i drugim przypadku jest to postępowanie nierozsądne, ponieważ kuracja nie została zako
ńczona,  a tym samym choroba jeszcze nie wyleczona. Do bioenergoterapeutów zgłaszają się często ludzie którzy latami leczą się w przychodniach lub szpitalach i po jednym lub dwóch zabiegach    oczekują natychmiastowej poprawy.  Poprawa stanu zdrowia i ustąpienia dolegliwości następuje po trzech do pięciu zabiegów (dotyczy to osób, które nie przebywają na miejscach zapromieniowanych    lub mają zabezpieczone mieszkanie przed ich wpływami). Czasami się zdarza że osoba chora wymaga większej ilości zabiegów   w zależności od rodzaju choroby i czasu jej trwania.  
Biopole u chorej osoby             Biopole u zdrowej osoby
Bioenergoterapeuta posiadający jednocześnie uzdolnienia teleradiestezyjne może nieść pomoc niezależnie od pobytu chorej osoby.  Skuteczność niesienia pomocy osobie będącej bardzo daleko jest taka sama jak pomoc ludziom,  z którymi terapeuta ma bezpośredni kontakt.
Bioenergoterapeuta w swojej pracy wychwytuje brak równowagi energetycznej w całym organizmie, oraz ubytek energii w poszczególnych narządach. Jego biopole powoduje uzupełnienie energii i wpływa stymulująco na procesy metaboliczne i immunologiczne chorego ustroju. Bioenergoterapia nie jest panaceum na wszystkie choroby i dolegliwości. Pomoc radiestety i bioenergoterapeuty skutecznie zapewni szybką, i radykalną poprawę zdrowia. Dlatego też pamiętać" należy,  że korzystając z pomocy bioenergoterapeuty nie   można przerywać kontaktu z lekarzem i bez uzgodnienia z nim przerywać przyjmowania leków i leczenia. Wynika z tego jasno,  że współpraca lekarza z bioenergoterapeuta, czy radiesteta, jest bardzo wskazana.
Lekarze w różnych krajach świata współpracują z radiestestetami i bioenergoterapeutami.  Współpraca ta przynosi konkretne korzyści pacjentów przez skrócenie czasu leczenia.
[Strona_startowa] [początek strony] [Energoterapia] [Kontakt]
Energethiker
Zbigniew Majchrowski